Warto wiedzieć

Dziś mamy maryjne święto! Zwiastowanie Marii Pannie

Dziś mamy maryjne święto! Dziś w pośrodku Czasu Pasyjnego świętujemy Zwiastowanie Marii Pannie, jedno z trzech świąt maryjnych w naszym kalendarzu liturgicznym! Na ten dzień przewidziane jest osobne nabożeństwo z własnym introitem (85), czytaniami liturgicznymi i tekstem kazalnym.

Luterański, czyli ekumeniczny

Wraz z chrześcijaństwem na całej ziemi, luteranie wyznają jeden, święty, powszechny (katolicki) i apostolski Kościół. Jednocześnie uznają, że jedno Ciało Chrystusa manifestuje się w wielości Kościołów, o której zaświadcza już Pismo Święte – mówi tekst o luterańskim rozumieniu ekumenizmu wydany w 2018 roku przez Instytut Ekumeniczny Światowej Federacji Luterańskiej w Strassburgu.

„Setka” ma 75 lat

Miejsce powstania: więzienie gestapo w Berlinie. Czas: 75 lat temu. Autor: luterański teolog i męczennik ks. dr Dietrich Bonhoeffer, lat 39. Mowa oczywiście o pieśni „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” – numer 100 w Śpiewniku Ewangelickim.

Praca szuka księdza

O kryzysie powołaniowym mówią w Europie praktycznie wszystkie Kościoły różnych wyznań. Nawet tam, gdzie kasy kościelne są jeszcze pełne, a warunki pracy dla duchownych komfortowe, brakuje kandydatek/kandydatów do podjęcia się służby duchownego. Od dawna Kościoły próbują zachęcić młodzież do studiowania teologii i sięgają po narzędzia marketingowe – dzieje się tak również w Kościołach ewangelickich w Austrii, Niemczech czy Szwecji.

Konferencja KUL nt. Wspólnej Deklaracji, Lutra i nie tylko

14 listopada br. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) konferencja naukowa poświęcona 20-leciu Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu. Wydarzenie zorganizował Instytut Ekumeniczny KUL oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski – wśród prelegentów znalazło się dwóch teologów ewangelickich – dr hab. Kalina Wojciechowska oraz dr hab. Jerzy Sojka.

Po jedenaste: Luter (nie) przybił tez(y)

Na uboczu dyskusji specjalistów o teologii Lutra, jego intencjach i nowych inspiracjach w kontekście radykalnej przebudowy globalnego chrześcijaństwa wciąż tli się dyskusja na temat młotka, gwoździ i oczywiście drzwi. Znakomita większość badaczy reformacji przyjmuje, że przybicie 95 tez przeciwko nadużyciom związanym ze sprzedażą odpustów to po prostu legenda. 

Przeszłość, biskup Rentzing i polityka – kryzys w Kościele luterańskim w Saksonii

Liczący 750 tys. wiernych Kościół Ewangelicko-Luterański Saksonii przeżywa bezprecedensowy kryzys w związku z niespodziewaną rezygnacją ks. dr. Carstena Rentzinga z urzędu Biskupa Kościoła. Sprawa nie jest tylko lokalnym wstrząsem, gdyż wywołała szeroką debatę w całym Kościele Ewangelickim w Niemczech (EKD), a także daleko poza nim. Po rezygnacji bp. Rentzinga głos zabrali przedstawiciele EKD, biskupi innych ewangelickich Kościołów krajowych, politycy, a także władze Światowej Federacji Luterańskiej.

List Lutra „do najlepszej przyjaciółki” w kanonickim klasztorze

Na terenie rzymskokatolickiej diecezji St. Pölten od ponad 900 lat stoi klasztor kanoników regularnych św. Augustyna w Herzogenburg, niegdyś jednego z najpotężniejszych zakonów Kościoła rzymskokatolickiego. Klasztor, który po licznych przebudowach, poszczycić się może piękną architekturą barokową, skrywa w swoich archiwach „ekumeniczne” atrakcje – w tym oryginalny list ks. dr. Marcina Lutra z 1528 r.

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!