Ewangelickie ABC

W jak Wniebowstąpienia

W Wniebowstąpieniu Jezusa piszą ewangeliści. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń z historii zbawienia, choć nieco zaniedbywane w roku liturgicznym. Jakie ma ono jednak znaczenie na kartach Pisma, ale i w życiu Kościołów i chrześcijan dziś? O tym mówi ks. Wojciech Pracki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.

W jak Wyznanie wiary

Jakie jest znaczenie wyznanie wiary dla Kościołów ewangelickich? Jakie wyznania wiary przyjmuje Kościół Ewangelicko-Ausgburski i jakie znaczenie mają one dla luterańskiego życia kościelnego? Opowiada o tym ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. 

P jak Przymierze

Czym jest przymierze? W Starym Testamencie pojawia się wiele opowieści związanych z przymierzem, o jego zrywaniu i nawiązywaniu nowego przymierza przez Boga. Także w Nowym Testamencie mowa jest o Nowym Przymierzu, którym jest Jezus Chrystus. O historii przymierza na kartach Pisma Świętego opowiada dr hab. Jakub Slawik, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  

J jak Jezus

Kim jest Jezus? Pytanie może wydawać się proste czy wręcz banalne, ale czy tak naprawdę jest? Kim jest Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus i kim jest On w Kościele? O tych pytaniach mówi ks. dr Grzegorz Olek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.

E jak Ewangelia

Słowo ‚ewangelia’ ma wiele różnych znaczeń – korzenie tego słowa nie są religijne, a dziś kojarzy się głównie z historiami z życia Jezusa czytanymi w Kościele, jednak za tym pojęciem kryje się znacznie więcej. Jaka jest historia ewangelii i jakie ma ono znaczenie w Kościele ewangelickim? O ewangelii opowiada dr hab. Kalina Wojciechowska, biblistka, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

K jak Kobiety w Kościele

Dlaczego ewangelicy podkreślają równość powołania kobiet i mężczyzn w Kościele? Czy kobiety i mężczyźni mają takie same funkcje i powołanie jak mężczyźni? Jak wygląda służba kobiet w polskich Kościołach ewangelickich? O powołaniu kobiet w Kościele opowiada ks. diakon Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.  

A jak Adwentowy kalendarz

Kalendarze adwentowe można zobaczyć praktycznie wszędzie – nie tylko w kościołach różnych wyznań, ale też w sklepach. Jakie są jednak korzenie kalendarza adwentowego? Jakie ma on znaczenie dla duchowości ewangelickiej? O tym opowiada ks. radca Wojciech Rudkowski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Kielcach. 

R jak Róża Lutra

W przestrzeni Kościołów luterańskich trudno nie spotkać się z charakterystycznym symbolem Róży Lutra, jednak jaka jest jej historia i znaczenie? Czy to tylko ‚logotyp luteranizmu’, a może posiada głębszą wymowę? Na te pytania odpowiada dk. Katarzyna Rudkowska z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Kielcach. 

K jak Kościół

Czy istnieje specyficzne rozumienie Kościoła w ujęciu luterańskim? Jaka jest różnica między Kościołem widzialnym a niewidzialnym? Co oznacza powszechność (katolickość) czy apostolskość Kościoła? Na te pytania odpowiada ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

R jak Rada Parafialna

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek parafię ewangelicką bez rady parafialnej? Ale jakie zadania i znaczenie ma rada parafialna? Czy jest tylko niezobowiązującym ciałem doradczym, a może czymś więcej, bez czego nie może istnieć ewangelickie życie parafialne? O tym opowiada ks. Łukasz Ostruszka z Kancelarii Biskupa Kościoła. 

H jak Hermeneutyka

Hermeneutyka to mało znane słowo i niełatwe do wymówienia, ale jest istotne dla zrozumienia tożsamości teologii ewangelickiej. Czym jest hermeneutyka i jaką rolę posiada w tradycji protestanckiej – wyjaśnia ks. dr hab Bogusław Milerski, profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

C jak Cuda

Małe cuda, cuda i wielkie cuda… – co o cudach mówi Pismo Święte, jakie znaczenie mają cuda w wierze chrześcijańskiej i co one właściwie oznaczają? Czy cuda dzieją się nadal? Czy ewangelicy mają coś szczególnego do powiedzenia o cudach? Sprawę cudów wyjaśnia dk. Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!