Ewangelickie ABC

K jak Kobiety w Kościele

Dlaczego ewangelicy podkreślają równość powołania kobiet i mężczyzn w Kościele? Czy kobiety i mężczyźni mają takie same funkcje i powołanie jak mężczyźni? Jak wygląda służba kobiet w polskich Kościołach ewangelickich? O powołaniu kobiet w Kościele opowiada ks. diakon Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.  

R jak Róża Lutra

W przestrzeni Kościołów luterańskich trudno nie spotkać się z charakterystycznym symbolem Róży Lutra, jednak jaka jest jej historia i znaczenie? Czy to tylko ‚logotyp luteranizmu’, a może posiada głębszą wymowę? Na te pytania odpowiada dk. Katarzyna Rudkowska z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Kielcach. 

K jak Kościół

Czy istnieje specyficzne rozumienie Kościoła w ujęciu luterańskim? Jaka jest różnica między Kościołem widzialnym a niewidzialnym? Co oznacza powszechność (katolickość) czy apostolskość Kościoła? Na te pytania odpowiada ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

R jak Rada Parafialna

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek parafię ewangelicką bez rady parafialnej? Ale jakie zadania i znaczenie ma rada parafialna? Czy jest tylko niezobowiązującym ciałem doradczym, a może czymś więcej, bez czego nie może istnieć ewangelickie życie parafialne? O tym opowiada ks. Łukasz Ostruszka z Kancelarii Biskupa Kościoła. 

H jak Hermeneutyka

Hermeneutyka to mało znane słowo i niełatwe do wymówienia, ale jest istotne dla zrozumienia tożsamości teologii ewangelickiej. Czym jest hermeneutyka i jaką rolę posiada w tradycji protestanckiej – wyjaśnia ks. dr hab Bogusław Milerski, profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

C jak Cuda

Małe cuda, cuda i wielkie cuda… – co o cudach mówi Pismo Święte, jakie znaczenie mają cuda w wierze chrześcijańskiej i co one właściwie oznaczają? Czy cuda dzieją się nadal? Czy ewangelicy mają coś szczególnego do powiedzenia o cudach? Sprawę cudów wyjaśnia dk. Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

D jak Duszpasterstwo

Wiele osób mówi o duszpasterstwie, ale czym ono właściwie jest? Jakie są wymiary i formy duszpasterstwa? O duszpasterstwie w ujęciu ewangelickim opowiada ks. Grzegorz Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie.

K jak Katechizm

W Kościele ewangelicko-augsburskim istotną rolę w nauczaniu i duszpasterstwie katechizmy. Jaka jest ich budowa i jaką rolę mają do spełnienia w duchowości ewangelickiej niezależnie od tego, czy zostały napisane w XVI wieku przez Marcina Lutra czy współcześnie? O znaczeniu katechizmu i katechizmów opowiada ks. Marek Michalik z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wisła-Czarne.

B jak Biskup

Czy biskup w rozumieniu ewangelickim stoi ponad wiernymi? Jaka jest relacja między posługą biskupa a kapłaństwem wszystkich ochrzczonych? Kto może zostać biskupem w Kościele ewangelickim? Na te i wiele innych pytań odpowiada Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

S jak Sukcesja apostolska

Temat sukcesji apostolskiej nieustannie powraca w dialogu ekumenicznym i jest jednym z najtrudniejszych zagadnień. Jakie może być spojrzenie luteran na kontrowersyjne zagadnienie sukcesji apostolskiej? – wyjaśnia mgr teol. Sebastian Madejski, teolog ewangelicki i praktykant Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie,.

W jak Wieczność

Co oznacza wieczność w Starym Testamencie i jaki jest ewangelicki pogląd na wieczność i czyściec? Czym jest nowe życie? – wyjaśnia dr hab. Jakub Slawik, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

N jak Niebo

Niebo, niebiańskie wizje, brama do nieba – czy niebo jest miejscem czy może czymś więcej? Jak Jezus odnosił się do perspektywy nieba? O tym opowiada ks. Dariusz Dawid, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu. 

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!