Ewangelickie ABC

Z jak Zmartwychwstanie

Czy można być chrześcijaninem bez wiary w zmartwychwstanie? Czym byłoby chrześcijaństwo bez zmartwychwstania? Kiedy pojęcie zmartwychwstanie pojawia się po raz pierwszy w Piśmie Świętym? – odpowiada dr hab. Jakub Slawik, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie.

W jak Wielki Piątek

Dlaczego Wielki Piątek jest tak ważny dla ewangelików? W jaki sposób wielkopiątkowe przesłanie wyraża liturgia nabożeństwa? Na te i inne pytania odpowiada ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

D jak Diakonat

Czym jest diakonat w Kościele ewangelicko-augsburskim? Kim są sióstr diakonise i czym się zajmują? Na pytanie te odpowiada s. Ewa Cieślar, przełożona Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

A jak Apostołowie

Czy było tylko 12 apostołów ? Kogo Marcin Luter zachęcał by byli apostołami ? Czy my także możemy być apostołami ? Na te i inne pytania odpowiada diakon Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie.

P jak Pasyjny czas

Jakie znaczenie ma Czas Pasyjny dla ewangelików? Co się zmienia w Kościele i jakie ma lub może mieć znaczenie post w tradycji ewangelickiej – wyjaśnia dk. Halina Radacz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie.

U jak usprawiedliwienie

Czym jest usprawiedliwienie i dlaczego pojęcie to ma aż tak duże znaczenie w duchowości i teologii luterańskiej – wyjaśnia ks. Karol Długosz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.

7 tygodni bez

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zachęca, jak co roku, do udziału w akcji „7 tygodni bez”. Czym jest ta inicjatywa i  jakie ma znaczenie w rozpoczynającym się Czasie Pasyjnym wyjaśnia ks. Łukasz Ostruszka z Kancelarii Biskupa Kościoła.

O jak Objawienie

Pojęcie objawienia jest jednym z najważniejszych słów w chrześcijaństwie, a co za tym idzie, także w teologii ewangelickiej. Jakie różne perspektywy objawienia zna tradycja ewangelicka? Czym jest istota, źródło, treść i cel Objawienia? – wszystko to i wiele więcej wyjaśnia ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

B jak Biblia

Biblia czy Biblie? Czym jest kanon aleksandryjski i palestyński? I jaką funkcję pełniła i nadal ma Biblia w życiu religijnym ewangelików? Na te i inne pytania odpowiada dr hab. Kalina Wojciechowska, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ł jak łaska

Czym właściwie jest łaska? Czy są warunki wstępne dla otrzymania łaski i jakie ma ona znaczenie dla naszej relacji z Bogiem? – wyjaśnia ks. Marek Michalik z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarne.

M jak Modlitwa

Modlitw jest rozmową, ale czy taką samą jak między ludźmi? Czy w modlitwie jest miejsce na kreatywność, a może warto sięgać po sprawdzone szablony i miejsca? O tym opowiada dk. Katarzyna Rudkowska z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Kielcach.

D jak Deklaracja o wzajemnym uznaniu chrztu

Czym jest dokument o wzajemnym uznaniu chrztu i jakie ma znaczenie dla relacji ekumenicznych? – wyjaśnia ks. Wojciech Pracki z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu z okazji 20. rocznicy dokumentu „Sakrament chrztu znakiem jedności”, deklaracji podpisanej 23 stycznia 2000 r. przez Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej (oprócz baptystów) i Kościół rzymskokatolicki.

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!