Bp Jan Szarek – odszedł Biskup Wolności

Dotarła do mnie wiadomość, która nigdy nie może nadejść w tzw. odpowiednim czasie, bo dla takich wieści nigdy nie ma dobrego czasu – bp Jan Szarek odszedł do Pana. Boli mocno, że w ciągu niecałych siedmiu miesięcy (!) Kościół luterański w Polsce żegna dwóch byłych zwierzchników – wspomina śp. bp. Jana Szarka prof. Paweł A. Leszczyński.

8 października 2020, Redakcja

W marcu odszedł bp Janusz Narzyński. Niepożegnany w taki sposób, w jaki chcieliby luteranie i nie tylko oni, gdyż pogrzeb przypadł na czas najsurowszych obostrzeń związanych z COVID – 19. A w międzyczasie odeszło od nas jeszcze tylu innych duchownych i świeckich… A teraz biskup Jan…

Co chciałbym napisać o Nim? Wiele, lecz najpierw to, że był biskupem w dobie odzyskanej wolności i mnóstwa nowych możliwości, jakie przyniosła demokratyzacja naszego państwa i jego otwarcie na świat. Potrafił wykorzystać czas dla dobra Kościoła, któremu przewodził, ale także dla Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Wolność – słowo klucz wielu rozważań politycznych, filozoficznych tudzież ekonomicznych. Biskup czasów wolności odszedł w Roku Wolności, jakim w Kościele ewangelicko-augsburskim jest trudny rok 2020. Zawsze będę pamiętał, z jaką determinacją zabiegał o uchwalenie ustaw regulujących relację państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i innych Kościołów PRE, ale i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Zapamiętałem opowieść o projekcie ustawy schowanym w szafie dyrektora Biura ds. Wyznań w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów bodaj w 1992 roku i Jego słowa skierowane do owego urzędnika. Relację o tym znajdą Czytelnicy m. in. w materiałach ze zjazdów Forów Ewangelickich, w których bp Jan zawsze brał udział.

Bliska mu była sprawa uchwalenia ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jako prezes zarządu PRE, bp Jan przewodził obchodom 50-lecia powstania Rady w kwietniu 1996 roku z udziałem ks. Konrada Raisera, ówczesnego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Zresztą zasiadał on też w Komitecie Naczelnym ŚRK. To za jego kadencji jako prezesa Rady, zostało podpisane we wrześniu 1996 roku porozumienie normujące sprawę obecności Kościołów PRE w Telewizji Polskiej S.A. Z tytułu bycia szefem PRE, reprezentował jej Kościoły w rozmowach m. in. z przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Aleksandrem Kwaśniewskim, który, jak wiadomo, 23 grudnia 1995 roku, został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezentował w nich punkt widzenia Kościołów PRE na kształt relacji państwo – kościół w powstającej wówczas Konstytucji RP ze szczególnym podkreślenie wagi zasady równouprawnienia wszystkich związków wyznaniowych w Polsce.

Tych wykorzystanych możliwości było wiele i długo można je wymieniać, ale pokuszę się o wymienienie tych najważniejszych np. Ośrodek Wydawniczy „AUGUSTANA”, powołanie tak mu bliskiej Diakonii Kościoła, ustanowienie Centrum Misji i Ewangelizacji, rozpoczęcie niełatwej wówczas jak i dziś, a tak kluczowej sprawy regulacji spraw majątkowych parafii luterańskich, intensyfikacja współpracy międzynarodowej Kościoła luterańskiego w Polsce z Kościołami partnerskimi w Europie. To także koordynowanie prac nad uchwaleniem nowego wówczas Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła i norm z niego wynikających w życiu parafii i diecezji. Było tych śladów inspiracji i bezpośredniej aktywności Biskupa na pewno wiele. Jego dekada zwierzchnictwa nad polskim luteranizmem (1991 – 2001) oraz w ramach PRE (1993 – 2003) była czasem dobrego zasiewu i budowania duchowego domu nie na piasku, ale na skale Słowa Bożego. Były to lata dobrego siewu, którego ważne owoce dziś w różnych obszarach życia kościelnego i ekumenicznego odczuwamy.

Wszystkich, którym był bliski, wiąże miła powinność kontynuowania Jego dzieł, na miarę swoich możliwości.


>> Luteranie.pl: Zmarł bp Jan Szarek


dr hab. Paweł A. Leszczyński jest prawnikiem i politologiem, specjalistą od prawa wyznaniowego, profesorem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, członkiem Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz sekretarzem Gorzowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

1 thought on “Bp Jan Szarek – odszedł Biskup Wolności

  1. Oby to było odejście do Pana. Życzę tego Księdzu ku zbawieniu i nam ku zbudowaniu! Niestety niektórzy duchowni podważali w celu przyjęcia zbawienia konieczność przyjęcia też nowego życia w Jezusie Chrystusie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!