Biblioteka

Luterańska tożsamość i ekumenizm – teksty online

Staraniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ukazały się tłumaczenia dokumentów Światowej Federacji Luterańskiej poświęcone rozumieniu tożsamości luterańskiej oraz ekumenizmu. Publikacje wpisują się w Rok Tożsamości Luterańskiej, który będzie obchodzony w Kościele w 2021 roku.

Marcin Luter i Żydzi – refleksja współczesnego luteranizmu

Rok jubileuszu 500 lat Reformacji skłania nie tylko do podsumowań tego, co w dziedzictwie reformacyjnym pozytywne i inspirujące, ale także do krytycznego spojrzenia na to, co jest jego trudną częścią. Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra.

Dokumenty ŚFL w języku polskim: Kościół, Pismo Święte i świat

Z okazji 500 lat reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej wydały trzy dokumenty studyjne ŚFL w języku polskim poświęcone eklezjologii (nauka o Kościele), luterańskiej hermeneutyce biblijnej (sztuce rozumienia i interpretowania Pisma Świętego) oraz obecności i powołania Kościoła w życiu publicznym.

Ks. Martin Adelt – teolog i kronikarz Śmigla

Co może łączyć luterańskiego duchownego, arian i wykopaliska archeologiczne? Okazuje się, że wiele – przykładem jest ks. Martin Adelt ze Śmigla, żyjący na przełomie XVII i XVIII w. Był luterańskim teologiem i apologetą, kronikarzem i historykiem. W 2017 roku ukaże się książka dr Kamili Szymańskiej poświęcona ks. Adeltowi. Już dziś prezentujemy jej fragment.

„Hermeneutyka wartości” o Reformacji

W ramach projektu badawczego „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” ukazał się pierwszy z dwunastu tomów serii poświęcony tradycji ewangelicko-reformowanej. Niebawem ukaże się również tom poświęcony luteranizmowi.

Marcin Luter nieco odczarowany

Marcin Luter. Od mnicha do wroga papieża” to nietypowa mini-biografia reformatora Marcina Lutra, która interesująco i twórczo łączy ewangelickie spojrzenie na Reformację z jednoczesnym dystansem wobec legend narosłych wokół osoby reformatora.

Od konfliktu do komunii – rzymskokatolicko-luterańska deklaracja

Od konfliktu do komunii – to tytuł wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich ogłoszonego 17 czerwca 2013 roku w Genewie i Watykanie. Dokument powstał w ramach ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan. 

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!