Jubileusz Reformacji – oświadczenie prymasów Kościoła Anglii

Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Arcybiskup Canterbury Justin Welby (Prymas Całej Anglii) i Arcybiskup Yorku John Sentamu (Prymas Anglii) wydali wspólne oświadczenie ws. jubileuszu 500 lat reformacji.

7 lutego 2019, Redakcja

W tym roku Kościoły na całym świecie będą upamiętniać wielkie znaczenie 500. rocznicy rozpoczęcia Reformacji europejskiej od ogłoszenia 95 tez Marcina Lutra przeciwko praktykom odpustowym 31 października 1517 roku w Wittenberdze. Kościół Anglii będzie uczestniczyć w tych obchodach na różne sposoby, także poprzez udział w wydarzeniach z protestanckimi Kościołami partnerskimi z Europy kontynentalnej.

Reformacja była zarówno procesem odnowy, jak i podziału między chrześcijanami w Europie. W tym jubileuszowym Roku Reformacji wielu chrześcijan chce dziękować za otrzymane błogosławieństwa, do których przyczyniła się Reformacja. Wśród nich jest zwiastowanie Ewangelii łaski, dostępność do Biblii w językach narodowych oraz uznanie powołania świeckich do służby Bogu w świecie i w Kościele.

Wielu będzie również pamiętać trwałą szkodę poczynioną pięć wieków temu wobec jedności Kościoła w sprzeciwie wobec wezwania Jezusa Chrystusa do jedności w miłości. W tych burzliwych czasach chrześcijanie występowali przeciwko sobie, niektórzy cierpieli prześladowania, a nawet ponosili śmierć z rąk tych, którzy twierdzili, że znają tego samego Pana. Dziedzictwo nieufności i współzawodnictwa towarzyszyło w późniejszych wiekach zdumiewającemu rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa na całym świecie. To wszystko daje wiele powodów do refleksji.

Wspominanie Reformacji powinno przywieść nas z powrotem do tego, co reformatorzy chcieli postawić w centrum życia każdego człowieka a mianowicie proste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Ten rok jest czasem odnowy naszej wiary w Jezusa Chrystusa i tylko w Niego. Z tą ufnością powinniśmy być gotowi stawiać trudne pytania o te rzeczy w naszym życiu i w życiu naszych Kościołów, które przeszkadzają w dzieleniu się radością z wiary w Niego.

Wspominanie Reformacji powinno również prowadzić nas do pokutowania za nasz wkład w utrzymywanie podziałów. Taka pokuta musi być połączona z działaniem polegającym na wyciąganiu rąk do innych Kościołów i wzmacniania relacji z nimi. Ten rok jubileuszowy stwarza wiele okazji, aby to właśnie uczynić, zaczynając od Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Dlatego też wzywamy wszystkich chrześcijan, aby poszukiwali odnowy i zjednoczenia w prawdzie Ewangelii Chrystusa poprzez udział w reformacyjnym jubileuszu, aby pokutowali za podziały i trwali razem w Panu, aby być błogosławieństwem dla świata w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi.

+ Justin Welby

+ John Sentam

 Informacje o udziale Kościoła Anglii w obchodach 500 lat reformacji

 Tekst oświadczenia prymasów w j. angielskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!