Kącik teologa

Reformowany papież, teolog, partyzant i kochanek – Karl Barth

Reformowany papież, czerwony pastor, ojciec protestanckiej teologii XX wieku – to tylko niektóre określenia nadawane Karlowi Barthowi zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Życie Bartha to jakby podręcznik dziejów protestanckiej teologii XX wieku – od kryzysu teologii liberalnej, poprzez narodziny teologii dialektycznej, a skończywszy na radykalnym sprzeciwie wobec nazizmu i jakiejkolwiek próbie podporządkowania misji Kościoła czemukolwiek innemu niż Ewangelii.

Deklaracja w drodze: Kościół, służba i Eucharystia – rzymskokatolicko-luterański dokument z USA

Generalne Zgromadzenie (synod) Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELCA)przyjęło zdecydowaną większością głosów (931:9) rzymskokatolicko-luterański dokument „Deklaracja w drodze”, podejmujący najistotniejsze problemy teologiczne w bilateralnym dialogu. Luterańsko-rzymskokatolicki dialog w USA to najstarszy oficjalny dialog teologiczny na poziomie lokalnym prowadzony już od 1965 roku. 

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!