„Hermeneutyka wartości” o Reformacji

W ramach projektu badawczego „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” ukazał się pierwszy z dwunastu tomów serii poświęcony tradycji ewangelicko-reformowanej. Niebawem ukaże się również tom poświęcony luteranizmowi.

7 lutego 2019, Redakcja

Pierwsza publikacja oznaczona numerem IX zatytułowana jest „Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku” pod redakcja Dariusza Chemperka.

Celem projektu jest syntetyczne ukazanie kultury dawnej Polski w relacjach z kulturą europejską w ujęciu interdyscyplinarnym – teologicznym, polityczno-prawnym, społecznym i literackim.

Tom IX zawiera kilkanaście interesujących tekstów odnoszących się do dziejów ewangelicyzmu reformowanego, dominującej w XVI wieku tradycji reformacyjnej w Rzeczypospolitej. Publikacja dzieli się na dwie części obejmujące zagadnienia doktrynalne,  i literaturoznawcze. Wśród prezentowanych tekstów na szczególną uwagę zasługują teksty prof. Rafała Marcina Leszczyńskiego (ChAT) pt. „Nauki ewangelicko-reformowane w polskojęzycznych katechizmach XVI wieku”, a także artykuł dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej (UW) pt.: „Staropolskie ewangelickie katechizmy i kancjonały jako książki formacyjne.”

Ponadto tom IX znajdują się teksty, opisujące korespondencję Jana Kalwina z Zygmuntem Augustem oraz znaczącymi postaciami polskiego życia publicznego (dr Marzena Liedke, Uniwersytet w Białymstoku) oraz czeskie wpływy na ewangelicyzm reformowany w Polsce (prof. Henryk Gmiterek, UMCS w Lublinie).

Opiekę naukową nad całą serią sprawuje prof. Alina Nowicka-Jeżowska.

Jednym z następnych tomów (VIII) będzie książka zatytułowana „Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej” pod red. Katarzyny Meller.

Oprócz tomu IX ukazał się już tom z numerem pierwszym „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.” Publikacje ukazały się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego i są do nabycia w księgarni internetowej (link)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!