Od konfliktu do komunii – rzymskokatolicko-luterańska deklaracja

Od konfliktu do komunii – to tytuł wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich ogłoszonego 17 czerwca 2013 roku w Genewie i Watykanie. Dokument powstał w ramach ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan. 

7 lutego 2019, Redakcja

Z inicjatywy Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzego Samca, dokument został przetłumaczony na język polski – jest to czwarta wersja językowa tego tekstu po angielskiej, niemieckiej i fińskiej. Na stronie Luter2017.pl zamieszczamy tekst dokumentu, który niebawem ukaże się drukiem (Wydawnictwo Warto).

– Ekumeniczna optyka, uwzględniająca szeroki kontekst XVI-wiecznych zmagań o reformę i duchową odnowę Kościoła, ułatwia wzajemne poznanie i zrozumienie, a poznanie zawsze prowadzi do usuwania lęków i uprzedzeń. Mam nadzieję, że przyswojenie tego dokumentu w polskiej rzeczywistości nada głębszy wymiar kontaktom ekumenicznym pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Rzymskokatolickim. Celem tekstu nie jest ogłoszenie przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych – one wciąż pozostają i są przedmiotem dialogu oraz modlitwy wielu chrześcijan. Nieustannie jesteśmy w drodze, poszukując odpowiednich słów, aby dziś, tu i teraz, nazwać i opisać to, co poruszało serca i umysły naszych matek i ojców w wierze – napisał w przedmowie ks. bp Jerzy Samiec.

Rzymskokatoliccy i luterańscy autorzy, wywodzą się z różnych kontekstów kościelnych, inaczej też odczytują i zmagają się z fenomenem podziału zachodniego chrześcijaństwa. Mimo to, z wielką uczciwością – zarówno duchowo, jak i intelektualną – podejmują zagadnienie, które od co najmniej kilku lat, a najpóźniej od ogłoszenia Dekady Lutra w 2008 roku, stanowi punkt ciężkości ekumenicznej dyskusji, a czasem nawet kontrowersji między rzymskimi katolikami a luteranami: „Zbliżający się rok 2017 stawia przed katolikami i luteranami wyzwanie, aby ukazać w dialogu tematy i konsekwencje Wittenberskiej Reformacji, które ogniskowały się w osobie i myśleniu Marcina Lutra, oraz rozwinąć perspektywy upamiętnienia i docenienia Reformacji dzisiaj. Także współcześnie reformacyjny program Lutra stanowi dla katolików i luteranów duchowe oraz teologiczne wyzwanie.”

Ważnymi momentami tego tekstu są fragmenty, podejmujące kontrowersyjne zagadnienia historyczne, dogmatyczne oraz duchowe. Mówi się o nich w taki sposób, że zarówno luteranie, jak i rzymscy katolicy mają nie tylko lepszą możliwość głębszego poznania ekumenicznych partnerów, lecz również innego, bardziej perspektywicznego odczytania własnej tradycji wyznaniowej, a poprzez to – wspólnych korzeni. Odczytywanie historii umiejscowione jest w dzisiejszym kontekście ekumenicznym, dlatego dokument stwierdza, że „Współczesnym wyzwaniom należy sprostać w myśl nowych zasad. Niewłaściwe jest bowiem proste powtarzanie wcześniejszych ocen okresu Reformacji, które prezentowały luterański i rzymskokatolicki punkt widzenia nie tylko niezależnie, ale często w opozycji do siebie.”

Tekst zawiera całą gamę kontrowersji teologicznych, nad którymi spierano się w okresie Reformacji. Niektóre z nich do dziś różnią obydwie tradycje, mimo osiągniętego, częściowego konsensusu w kwestii nauki o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski przez wiarę. Czytelnik znajdzie w tekście kluczowe zagadnienia dialogu ekumenicznego poruszane z różnych perspektyw i odczytywane na nowo, w tym m.in. problem Pisma i Tradycji, rozumienia i praktykowania Eucharystii, czy postrzegania urzędu duchownego w Kościele.


AKTUALIZACJA – 9. 02. 2017

Na początku 2017 r. dokument „Od konfliktu do komunii” ukazał się w drugim, poprawionym wydaniu z dodatkową przedmową prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka oraz z tekstem wspólnej liturgii rzymskokatolicko-luterańskiej na upamiętnienie jubileuszu 500 lat reformacji. Liturgia została po raz pierwszy zastosowana podczas nabożeństwa ekumenicznego w katedrze w Lund z udziałem liderów Światowej Federacji Luterańskiej oraz papieża Franciszka. Stało się to 31 października 2016 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!