Od konfliktu do komunii – rzymskokatolicko-luterańska deklaracja

Od konfliktu do komunii – to tytuł wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich ogłoszonego 17 czerwca 2013 roku w Genewie i Watykanie. Dokument powstał w ramach ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan. 

7 lutego 2019, Redakcja

Z inicjatywy Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzego Samca, dokument został przetłumaczony na język polski – jest to czwarta wersja językowa tego tekstu po angielskiej, niemieckiej i fińskiej. Na stronie Luter2017.pl zamieszczamy tekst dokumentu, który niebawem ukaże się drukiem (Wydawnictwo Warto).

– Ekumeniczna optyka, uwzględniająca szeroki kontekst XVI-wiecznych zmagań o reformę i duchową odnowę Kościoła, ułatwia wzajemne poznanie i zrozumienie, a poznanie zawsze prowadzi do usuwania lęków i uprzedzeń. Mam nadzieję, że przyswojenie tego dokumentu w polskiej rzeczywistości nada głębszy wymiar kontaktom ekumenicznym pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Rzymskokatolickim. Celem tekstu nie jest ogłoszenie przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych – one wciąż pozostają i są przedmiotem dialogu oraz modlitwy wielu chrześcijan. Nieustannie jesteśmy w drodze, poszukując odpowiednich słów, aby dziś, tu i teraz, nazwać i opisać to, co poruszało serca i umysły naszych matek i ojców w wierze – napisał w przedmowie ks. bp Jerzy Samiec.

Rzymskokatoliccy i luterańscy autorzy, wywodzą się z różnych kontekstów kościelnych, inaczej też odczytują i zmagają się z fenomenem podziału zachodniego chrześcijaństwa. Mimo to, z wielką uczciwością – zarówno duchowo, jak i intelektualną – podejmują zagadnienie, które od co najmniej kilku lat, a najpóźniej od ogłoszenia Dekady Lutra w 2008 roku, stanowi punkt ciężkości ekumenicznej dyskusji, a czasem nawet kontrowersji między rzymskimi katolikami a luteranami: „Zbliżający się rok 2017 stawia przed katolikami i luteranami wyzwanie, aby ukazać w dialogu tematy i konsekwencje Wittenberskiej Reformacji, które ogniskowały się w osobie i myśleniu Marcina Lutra, oraz rozwinąć perspektywy upamiętnienia i docenienia Reformacji dzisiaj. Także współcześnie reformacyjny program Lutra stanowi dla katolików i luteranów duchowe oraz teologiczne wyzwanie.”

Ważnymi momentami tego tekstu są fragmenty, podejmujące kontrowersyjne zagadnienia historyczne, dogmatyczne oraz duchowe. Mówi się o nich w taki sposób, że zarówno luteranie, jak i rzymscy katolicy mają nie tylko lepszą możliwość głębszego poznania ekumenicznych partnerów, lecz również innego, bardziej perspektywicznego odczytania własnej tradycji wyznaniowej, a poprzez to – wspólnych korzeni. Odczytywanie historii umiejscowione jest w dzisiejszym kontekście ekumenicznym, dlatego dokument stwierdza, że „Współczesnym wyzwaniom należy sprostać w myśl nowych zasad. Niewłaściwe jest bowiem proste powtarzanie wcześniejszych ocen okresu Reformacji, które prezentowały luterański i rzymskokatolicki punkt widzenia nie tylko niezależnie, ale często w opozycji do siebie.”

Tekst zawiera całą gamę kontrowersji teologicznych, nad którymi spierano się w okresie Reformacji. Niektóre z nich do dziś różnią obydwie tradycje, mimo osiągniętego, częściowego konsensusu w kwestii nauki o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski przez wiarę. Czytelnik znajdzie w tekście kluczowe zagadnienia dialogu ekumenicznego poruszane z różnych perspektyw i odczytywane na nowo, w tym m.in. problem Pisma i Tradycji, rozumienia i praktykowania Eucharystii, czy postrzegania urzędu duchownego w Kościele.


AKTUALIZACJA – 9. 02. 2017

Na początku 2017 r. dokument „Od konfliktu do komunii” ukazał się w drugim, poprawionym wydaniu z dodatkową przedmową prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka oraz z tekstem wspólnej liturgii rzymskokatolicko-luterańskiej na upamiętnienie jubileuszu 500 lat reformacji. Liturgia została po raz pierwszy zastosowana podczas nabożeństwa ekumenicznego w katedrze w Lund z udziałem liderów Światowej Federacji Luterańskiej oraz papieża Franciszka. Stało się to 31 października 2016 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!