Poszukiwani prezbiterki i prezbiterzy!

Ewangelicki Kościół Palatynatu poszukuje około 3000 osób, które podejmą się pracy na rzecz Kościoła jako prezbiterki i prezbiterzy! I nie chodzi tutaj o duchownych (księży), bo głównie z tym kojarzy się ten grecki termin w Polsce (i nie tylko), ale o starsze/starszych zboru, a więc po naszemu członków rad parafialnych. Kampania reklamowa trwa w przestrzeni publicznej – m. in. na przystankach – ale także na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

13 października 2020, Redakcja

Wybory zaplanowane są na 1. Niedzielę Adwentu, przypadającą w tym roku na 29 listopada. W 401 parafiach Ewangelickiego Kościoła Palatynatu wybrane zostaną nowe prezbiteria, a więc rady parafialne, które decydują o wszystkich sprawach dotyczących parafii ewangelickich – zarówno w obszarze najistotniejszym (misja i ewangelizacja), ale też w kwestiach finansowych. Po wyborach odbędą się kolejne… wybory, ponieważ członkowie rad parafialnych wybierają przedstawicieli do 15 synodów okręgowych, a te z kolei wyłaniają członków nowego Synodu Kościoła Krajowego.

Kampania informacyjna zainicjowana przez Ewangelicki Kościół Palatynatu prezentuje aktualnych prezbiterów – kobiety i mężczyzn – z różnych grup wiekowych, zawodowych oraz różnym pochodzeniu etnicznym. I tak wśród osób zachęcających do współdecydowania o losie parafii i Kościoła jest specjalistka od logistyki, menadżer z branży finansowej, elektryk czy nauczycielka yogi, którzy zachęcają do współ-decydowania (mit-bestimmen).

Mottem akcji jest hasło Mut machen – ‚dodawać odwagi’, które nawiązuje do innego hasła – „Odważnie do przodu” (mutig voran), motta obchodów 200-lecia Ewangelickiego Kościoła Palatynatu, które odbywały się w 2018 roku.

Specjalnie na wybory stworzono stronę internetową, na której znajdują się informacje o urzędzie prezbitera/prezbiterki, biernym i czynnym prawie wyborczym oraz historie ludzi, którzy od lat podejmują się tej służby dla Kościoła.


Ewangelicki Kościół Palantynatu jest jednym z mniejszych ewangelickich Kościołów krajowych w Niemczech wchodzących w skład Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD). Jest też jedynym Kościołem krajowym, którego inną nazwą własną jest Protestancki Kościół Krajowy (Protestantische Landeskirche).

Wiąże się ona z historią unii luterańsko-reformowanej zawartej podczas synodu w Kaiserslautern w 1818 r. (do 1848 synod podlegał konsystorzowi w Monachium, a później z niezależnym konsystorzem w Spirze). Co istotne, unię całego Kościoła krajowego poprzedziła jeszcze starsza unia lokalna z 1805 roku. Nowo powołany Kościół jako jedyną podstawę i normę wiary przyjął Pismo Święte, natomiast księgi wyznaniowe (w tym starochrześcijańskie wyznania wiary) poszczególnych tradycji i późniejsze dokumenty (Deklaracja z Barmen czy Konkordia Leuenberska) cieszą się w Kościele „należnym szacunkiem” nie są jednak wiążące.

19 września 2020 roku odbył się wyborczy Synod Krajowy Ewangelickiego Kościoła Palatynatu – dotychczasowy zwierzchnik Kościoła ks. Christian Schad, noszący tytuł prezydenta Kościoła (Kirchenpräsident) przeszedł w stan spoczynku.

Po raz pierwszy w historii Protestanckiego Kościoła Krajowego prezydentką Kościoła została kobieta – urząd ten objęła 55-letnia ks. nadradczyni Dorothee Wüst, odpowiedzialna dotychczas za sprawy edukacji kościelnej oraz za okręg kościelny Kaiserslautern.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!