Poszukiwani prezbiterki i prezbiterzy!

Ewangelicki Kościół Palatynatu poszukuje około 3000 osób, które podejmą się pracy na rzecz Kościoła jako prezbiterki i prezbiterzy! I nie chodzi tutaj o duchownych (księży), bo głównie z tym kojarzy się ten grecki termin w Polsce (i nie tylko), ale o starsze/starszych zboru, a więc po naszemu członków rad parafialnych. Kampania reklamowa trwa w przestrzeni publicznej – m. in. na przystankach – ale także na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

13 października 2020, Redakcja

Wybory zaplanowane są na 1. Niedzielę Adwentu, przypadającą w tym roku na 29 listopada. W 401 parafiach Ewangelickiego Kościoła Palatynatu wybrane zostaną nowe prezbiteria, a więc rady parafialne, które decydują o wszystkich sprawach dotyczących parafii ewangelickich – zarówno w obszarze najistotniejszym (misja i ewangelizacja), ale też w kwestiach finansowych. Po wyborach odbędą się kolejne… wybory, ponieważ członkowie rad parafialnych wybierają przedstawicieli do 15 synodów okręgowych, a te z kolei wyłaniają członków nowego Synodu Kościoła Krajowego.

Kampania informacyjna zainicjowana przez Ewangelicki Kościół Palatynatu prezentuje aktualnych prezbiterów – kobiety i mężczyzn – z różnych grup wiekowych, zawodowych oraz różnym pochodzeniu etnicznym. I tak wśród osób zachęcających do współdecydowania o losie parafii i Kościoła jest specjalistka od logistyki, menadżer z branży finansowej, elektryk czy nauczycielka yogi, którzy zachęcają do współ-decydowania (mit-bestimmen).

Mottem akcji jest hasło Mut machen – ‚dodawać odwagi’, które nawiązuje do innego hasła – „Odważnie do przodu” (mutig voran), motta obchodów 200-lecia Ewangelickiego Kościoła Palatynatu, które odbywały się w 2018 roku.

Specjalnie na wybory stworzono stronę internetową, na której znajdują się informacje o urzędzie prezbitera/prezbiterki, biernym i czynnym prawie wyborczym oraz historie ludzi, którzy od lat podejmują się tej służby dla Kościoła.


Ewangelicki Kościół Palantynatu jest jednym z mniejszych ewangelickich Kościołów krajowych w Niemczech wchodzących w skład Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD). Jest też jedynym Kościołem krajowym, którego inną nazwą własną jest Protestancki Kościół Krajowy (Protestantische Landeskirche).

Wiąże się ona z historią unii luterańsko-reformowanej zawartej podczas synodu w Kaiserslautern w 1818 r. (do 1848 synod podlegał konsystorzowi w Monachium, a później z niezależnym konsystorzem w Spirze). Co istotne, unię całego Kościoła krajowego poprzedziła jeszcze starsza unia lokalna z 1805 roku. Nowo powołany Kościół jako jedyną podstawę i normę wiary przyjął Pismo Święte, natomiast księgi wyznaniowe (w tym starochrześcijańskie wyznania wiary) poszczególnych tradycji i późniejsze dokumenty (Deklaracja z Barmen czy Konkordia Leuenberska) cieszą się w Kościele „należnym szacunkiem” nie są jednak wiążące.

19 września 2020 roku odbył się wyborczy Synod Krajowy Ewangelickiego Kościoła Palatynatu – dotychczasowy zwierzchnik Kościoła ks. Christian Schad, noszący tytuł prezydenta Kościoła (Kirchenpräsident) przeszedł w stan spoczynku.

Po raz pierwszy w historii Protestanckiego Kościoła Krajowego prezydentką Kościoła została kobieta – urząd ten objęła 55-letnia ks. nadradczyni Dorothee Wüst, odpowiedzialna dotychczas za sprawy edukacji kościelnej oraz za okręg kościelny Kaiserslautern.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!