Warto wiedzieć

Rok Katechizmu – Mały i Duży Katechizm, artefakty czy inspiracja?

W 2014 roku Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce obchodzi ROK KATECHIZMU, przypominając kluczową rolę, jaką katechizm odgrywał w kształtowaniu luterańskiej tożsamości oraz stawiając pytania o jego aktualność. Czas Reformacji nie bez powodu nazywany był epoką katechizmów – to właśnie w XVI wieku powstawało ich najwięcej.

Zrewidowany tekst Biblii Lutra (Lutherbibel 2017) na 500-lecie Reformacji

Lutherbibel, czyli Biblia Lutra, jest na obszarze niemieckojęzycznym pomnikiem kultury, ale przede wszystkim żywym tekstem Pisma Świętego. W Kościołach ewangelickich używane jest obecnie wydanie z 1984 roku. Z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji ukaże się zrewidowane wydanie Biblii Lutra i to z wieloma niespodziankami.

Ulice Ewangelickie

Według spisu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w Polsce jest dziewięć ulic o nazwie „Ewangelicka”. Niektóre z nich informują o dawnym dziedzictwie ewangelickim danego miejsca, a jeszcze inne nawiązują do wciąż zauważalnej ewangelickiej obecności na Ewangelickiej.

Ewangelickie stanowisko w sprawie…

Nie tylko rzecznik prasowy Kościoła, duchowni, katecheci, ale wielu ewangelików spotyka się nieraz z pytaniem o ich stosunek do kwestii o charakterze społeczno-politycznym, etycznym, moralnym, czy teologicznym. Jakie jest zatem ewangelickie stanowisko w różnych sprawach, które rozpalają emocje, rodzą pytania i wątpliwości?

Nabożeństwo ewangelickie – czym jest i jak wygląda?

Jak wygląda nabożeństwo ewangelickie i czy bardzo różni się od mszy rzymskokatolickiej czy nabożeństw w innych Kościołach protestanckich? Co stanowi cechę charakterystyczną nabożeństwa ewangelickiego i czy jest coś, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Luter i ojcowie Kościoła

Obiegowa opinia głosi, że luteranie przyjmując zasadę ‘sola scriptura’ odrzucili ojców Kościoła. Obiegowa opinia głosi również, że luteranie śladem Lutra za nic mają wypowiedzi ojców i innych teologów sprzed Reformacji, dokonując w ten sposób wyłomu w duchowym dziedzictwie Kościoła. Czy aby na pewno?

Obrazy, wizerunki i krucyfiksy

Nierzadko zdarza się, że chrześcijanie różnych wyznań odwiedzający kościoły luterańskie dziwią się, że w większości z nich widoczny jest krucyfiks, a w ołtarzu umieszczony jest obraz.

Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii)

6 stycznia Kościół zachodni obchodzi Święto Objawienia Pańskiego – jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. 

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!