Warto wiedzieć

Ulice Ewangelickie

Według spisu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w Polsce jest dziewięć ulic o nazwie „Ewangelicka”. Niektóre z nich informują o dawnym dziedzictwie ewangelickim danego miejsca, a jeszcze inne nawiązują do wciąż zauważalnej ewangelickiej obecności na Ewangelickiej.

Ewangelickie stanowisko w sprawie…

Nie tylko rzecznik prasowy Kościoła, duchowni, katecheci, ale wielu ewangelików spotyka się nieraz z pytaniem o ich stosunek do kwestii o charakterze społeczno-politycznym, etycznym, moralnym, czy teologicznym. Jakie jest zatem ewangelickie stanowisko w różnych sprawach, które rozpalają emocje, rodzą pytania i wątpliwości?

Luter i ojcowie Kościoła

Obiegowa opinia głosi, że luteranie przyjmując zasadę ‘sola scriptura’ odrzucili ojców Kościoła. Obiegowa opinia głosi również, że luteranie śladem Lutra za nic mają wypowiedzi ojców i innych teologów sprzed Reformacji, dokonując w ten sposób wyłomu w duchowym dziedzictwie Kościoła. Czy aby na pewno?

Obrazy, wizerunki i krucyfiksy

Nierzadko zdarza się, że chrześcijanie różnych wyznań odwiedzający kościoły luterańskie dziwią się, że w większości z nich widoczny jest krucyfiks, a w ołtarzu umieszczony jest obraz.

Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii)

6 stycznia Kościół zachodni obchodzi Święto Objawienia Pańskiego – jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. 

Święci, świętość i kult świętych

Apostołów dziś wspomnijmy, życiem ich i my też żyjmy. Pamięć ich uczcijmy szczerze, w świętej się wzmacniając wierze (…) Więc ich życie naśladujmy, lecz najpilniej upatrujmy przykład życia najświętszego w Zbawicielu świata wszego.

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!