Warto wiedzieć

2 miliony więcej luteran

Po raz pierwszy od jubileuszu 500 lat Reformacji Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) zestawiła statystyki podane przez Kościoły członkowskie w siedmiu regionach. W stosunku do 2017 roku liczba luteran w 2019 roku była o 2,2 miliony większa. Podobnie jak w latach minionych największy przyrost miały Kościoły luterańskie globalnego Południa, a największy spadek odnotowały Kościoły w Europie.

Jedność w różnorodności – 450-lecie zgody sandomierskiej

450 lat temu w Sandomierzu zawarto zgodę (ugodę) sandomierską, która pokazała tolerancyjne oblicze Polski. Luteranie, reformowani i bracia czescy świadomi wciąż istniejących różnic zawarli porozumienie, którego przesłanie wciąż jest aktualne. Wydarzenie to upamiętniono 5 lipca 2020 r. przed sandomierskim ratuszem, w którym otwarto okolicznościową wystawę „Zgoda panów – zgoda braci”.

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja – hasło Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja – to hasło Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w dniach od 13 do 19 września 2023 w Krakowie. Brzmienie hasła zostało przyjęte przez Komitet Wykonawczy ŚFL podczas spotkania online z rekomendacji Komitetu Organizacyjnego, na czele którego stoi bp Tamás Fabiny, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech.

Zaufać Jemu chcemy i na Nim oprzeć się – ewangelickie świętowanie Trójcy Świętej

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jest 14 kościołów i jedna kaplica noszących nazwę „Świętej Trójcy”, odnoszącej się do wielkiej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie przyczyny wielu sporów, rozłamów i niezliczonych traktatów teologicznych w dziejach Kościoła. Święto Trójcy Świętej rozpoczyna nowy czas w roku kalendarzu „Półrocze Kościoła”, a samo święto to nie lada wyzwanie dla kaznodziejów.

Dziś mamy maryjne święto! Zwiastowanie Marii Pannie

Dziś mamy maryjne święto! Dziś w pośrodku Czasu Pasyjnego świętujemy Zwiastowanie Marii Pannie, jedno z trzech świąt maryjnych w naszym kalendarzu liturgicznym! Na ten dzień przewidziane jest osobne nabożeństwo z własnym introitem (85), czytaniami liturgicznymi i tekstem kazalnym.

Luterański, czyli ekumeniczny

Wraz z chrześcijaństwem na całej ziemi, luteranie wyznają jeden, święty, powszechny (katolicki) i apostolski Kościół. Jednocześnie uznają, że jedno Ciało Chrystusa manifestuje się w wielości Kościołów, o której zaświadcza już Pismo Święte – mówi tekst o luterańskim rozumieniu ekumenizmu wydany w 2018 roku przez Instytut Ekumeniczny Światowej Federacji Luterańskiej w Strassburgu.

„Setka” ma 75 lat

Miejsce powstania: więzienie gestapo w Berlinie. Czas: 75 lat temu. Autor: luterański teolog i męczennik ks. dr Dietrich Bonhoeffer, lat 39. Mowa oczywiście o pieśni „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” – numer 100 w Śpiewniku Ewangelickim.

Praca szuka księdza

O kryzysie powołaniowym mówią w Europie praktycznie wszystkie Kościoły różnych wyznań. Nawet tam, gdzie kasy kościelne są jeszcze pełne, a warunki pracy dla duchownych komfortowe, brakuje kandydatek/kandydatów do podjęcia się służby duchownego. Od dawna Kościoły próbują zachęcić młodzież do studiowania teologii i sięgają po narzędzia marketingowe – dzieje się tak również w Kościołach ewangelickich w Austrii, Niemczech czy Szwecji.

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!