2 miliony więcej luteran

Po raz pierwszy od jubileuszu 500 lat Reformacji Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) zestawiła statystyki podane przez Kościoły członkowskie w siedmiu regionach. W stosunku do 2017 roku liczba luteran w 2019 roku była o 2,2 miliony większa. Podobnie jak w latach minionych największy przyrost miały Kościoły luterańskie globalnego Południa, a największy spadek odnotowały Kościoły w Europie.

28 lipca 2020, Redakcja

W 2017 roku Kościoły członkowskie ŚFL posiadały 75 mln 653 tys. wiernych, a w 2019 liczba ta wynosiła 77 mln 861 tys. W międzyczasie do ŚFL przyjęto trzy nowe Kościoły i obecnie ich liczba wynosi 148.

Trzy największe Kościoły

Największym Kościołem członkowskim ŚFL pozostaje Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus liczący 10 milionów 400 tys. wiernych. Statystyki pokazują, że Kościół ten – w porównaniu z 2017 rokiem – powiększył się aż o 18% (w 2017 miał 8,7 mln wiernych).

Drugim Kościołem członkowskim jest również Kościół z Afryki – Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii z 7,9 mln. wiernych (przyrost o 3%).

Na trzecim miejscu znajduje się Kościół Szwecji (5,9 mln. członków), który przez dekady był największym Kościołem ŚFL. Kościół Szwecji odnotował spadek liczby wiernych o 200 tys.

Niezmiennie najwięcej luteran wciąż mieszka w Niemczech – po zsumowaniu liczby członków wszystkich krajowych Kościołów luterańskich w ojczyźnie Reformacji szacuje się, że w Niemczech jest nieco ponad 11 milionów luteran.

Azja i Afryka na czele

Biorąc pod uwagę regiony ŚFL, największy procentowy przyrost odnotowały Kościoły luterańskie w Azji (+ 9%), co daje 12,4 mln. wiernych w 55 Kościołach członkowskich ŚFL w 19 krajach.

W 2017 roku Kościoły regionu miały o milion członków mniej. Z kolei w Afryce przyrost wiernych to 7,6%, co daje 2 miliony więcej luteran.

Nieznaczne spadki w Europie i Ameryce Północnej

Niewielki, bo jednoprocentowy spadek odnotowano w regionie Ameryki Łacińskiej, gdzie liczbę wiernych Kościołów członkowskich ŚFL szacuje się na niespełna 756 tys. Podobną sytuację można zaobserwować w Ameryce Północnej, gdzie liczba wiernych spadła „zaledwie” o 200 tys. i wynosi obecnie 3 mln 650 tys. Można mówić o pewnym wyhamowaniu utraty wiernych przez dwa największe Kościoły regionu (Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce oraz Ewangelicko-Luterański Kościół Kanady), ale trudno orzec, czy trend się utrzyma.

W Europie (podzielonej na trzy regiony ŚFL) Kościoły członkowskie odnotowały spadek liczby wiernych o 2,1%. O ile w 2017 europejskie Kościoły luterańskie miały 33 mln 600 tys. wiernych, o tyle w roku minionym liczba ta wynosiła 32 miliony 900 tys. Region Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy również Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, odnotował niewielką stratę 100 tys. wiernych, co daje liczbę 1,1 mln członków.

– Reformacja jest naprawdę obywatelką świata. Liczymy członków naszych Kościołów, aby lepiej zrozumieć, gdzie możemy na siebie polegać, wspierając się i realizując tym samym Bożą misję w różnych kontekstach – powiedział ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny ŚFL.

Oprócz 148 Kościołów członkowskich w 99 krajach, ŚFL utrzymuje więzi wspólnoty z 10 uznanymi parafiami i Kościołami w różnych zakątkach świata, a także tzw. Radami gromadzącymi luteran różnych narodowości na terenie jednego kraju. Przykładem jest choćby Luterańska Rada Wielkiej Brytanii, która gromadzi niespełna 200 tys. wiernych.


>> Zbiorcza statystyka z wyszczególnieniem wszystkich Kościołów członkowskich w siedmiu regionach (j. angielski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!