Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja – hasło Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja – to hasło Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w dniach od 13 do 19 września 2023 w Krakowie. Brzmienie hasła zostało przyjęte przez Komitet Wykonawczy ŚFL podczas spotkania online z rekomendacji Komitetu Organizacyjnego, na czele którego stoi bp Tamás Fabiny, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech.

18 czerwca 2020, Redakcja

Hasło jest bezpośrednim nawiązaniem do słów ap. Pawła z Listu do Efezjan 4,4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która należy do waszego powołania”. Wyraża przesłanie o nadziei, solidarności i współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele, co wynika z toczącego się procesu ponownego odczytania tożsamości luterańskiej, również w kontekście ekumenicznym.

Hasło jest afirmacją zobowiązania wspólnoty luterańskiej do koncentracji na nadziei, jedności i Duchu Świętym w czasie naznaczonym przez podziały (…) Jako wspólnota jesteśmy przekonani, że bycie razem jest naszą siłą – powiedział abp Panti Filibus Musa, prezydent ŚFL.

Nadzieja jest jednym z kluczowych żywiołów Ewangelii. Chrystus daje nadzieję, więcej, On sam jest Nadzieją w życiu i śmierci. Nasz reformator ks. dr Marcin Luter mówił, że działanie chrześcijan w świecie motywowane jest nadzieją – powiedział po ogłoszeniu tematu Zgromadzenia ŚFL ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Cieszę się, że tematem Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie jest nadzieja, której tak bardzo potrzebujemy w rozdartym świecie, niepewnych czasach i naszym osobistym życiu. Ta nadzieja dociera do nas nie inaczej jak przez Ducha Świętego stąd mocny nacisk ŚFL na działanie Pocieszyciela. ‘Jedno Ciało, jeden Duch i jedna nadzieja’ – to wszystko łączy Duch Święty, który wpisuje Ewangelię w naszej serca – dodał.

Komitet Wykonawczy podjął również decyzję, że przebieg Zgromadzenia Ogólnego skoncentruje się na trzech wymiarach: przeżywania wspólnej wiary całej wspólnoty w różnych kontekstach i uwarunkowaniach kulturowych; wzajemnym wzbogaceniu poprzez wspólną refleksję i dialogu i wreszcie wspólnym podejmowaniu decyzji na podstawie statutu ŚFL.

Zgromadzenie Ogólne będzie również impulsem i pomocą dla Kościołów, aby mogły lepiej zrozumieć życie i kontekst Kościołów, składających świadectwo o swojej wierze w warunkach diaspory.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzono również zmiany w liczbie reprezentacji poszczególnych Kościołów członkowskich podczas Zgromadzenia Ogólnego


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!