Ks. Jan Cieślar ponownie biskupem diecezji warszawskiej

12 września 2020 roku Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce dokonał podczas VII Sesji wyboru biskupa diecezjalnego. Na kolejną kadencję 2020-2030 na biskupa diecezji w drugiej turze głosowania ponownie został wybrany ks. Jan Cieślar, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła.

12 września 2020, Redakcja

Obrady Synodu Diecezji Warszawskiej rozpoczęły się od nabożeństwa Słowa Bożego w Sali synodalnej Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej. Nabożeństwo prowadził ks. radca Wojciech Rudkowski z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Kielcach, a kazanie wygłosił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

Już na początku nabożeństwa ks. Wojciech Rudkowski przekazał smutną informację o śmierci prof. dr. hab. Janusza T. Maciuszki, który zmarł niespodziewanie 11 września 2020 r.

Czytania liturgiczne podczas nabożeństwa przejęli świeccy członkowie Rady Diecezjalnej – Elżbieta Byrtek i kurator diecezji Karol Werner.

Kazanie na podstawie Ewangelii Łukasza 24 wygłosił bp Jerzy Samiec, który zwrócił uwagę, że bez względu na to, czy mamy przed oczyma perspektywę prazboru czy współczesnego Kościoła, obawy są właściwie podobne, nawet jeśli uwarunkowania są zgoła inne. – W mojej ocenie, niezależnie od tego czy przyglądamy się postaciom starotestamentowym, czy patrzymy na pierwszych chrześcijan, czy towarzyszymy współczesnemu człowiekowi, nie zauważymy wielkiej różnicy: zawsze mamy wątpliwości, boimy się, patrzymy w przyszłość i próbujemy racjonalnie ułożyć sobie życie. Jak więc naśladować Chrystusa tu i teraz? Jak być Jego świadkiem w roku 2020? Nie wiem, czy mam najlepszą receptę, ale myślę, że powinniśmy iść z ludźmi i słuchać, powinniśmy być w tym, czym żyją – nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka nie zgadzamy się ze stawianymi twierdzeniami i tezami.

Kaznodzieja zauważył, że Kościół zamiast odważnie podejmować trudne tematy, często wybiera ucieczkę w bezpieczne miejsce okopów i warowni, podczas gdy ludzie uczestniczą w różnych konfliktach przetaczających się przez społeczeństwo. – Mamy, niestety, do czynienia z coraz mocniej zaostrzającym się konfliktem politycznym, który sprzyja pojawianiu się coraz bardziej skrajnych postaw i ugrupowań. Do tego dochodzi uwikłanie Kościoła w politykę, a to jest zawsze niebezpieczny temat. Na pewno Kościół nie powinien się bratać z władzą, ulegać wpływom za pieniądze czy prestiż, za honorowe miejsca na trybunach i dywany, inaczej tracimy na wiarygodności, szczególnie duchowni – podkreślił biskup.

Bp Samiec zwrócił również uwagę, że Polacy żyją w ostatnim czasie kampanią wywołaną przeciwko ludziom LGBT, podkreślając, że obowiązkiem Kościoła jest stawanie w obronie słabszych – Nie musimy się ze wszystkim zgadzać i sam nie godzę się na pewne zachowania, ale powinniśmy rozmawiać i zrozumieć swoje lęki i obawy. Nie godzę się również na wszelkie przejawy przemocy w rodzinach. Tutaj powinniśmy głośno krzyczeć, że nie można twierdzić, że naganne zachowania w rodzinie są uświęcone, bo wypływają one z jej tradycyjnego modelu– zaznaczył kaznodzieja, wspominając również o innych tematach ważnych dla ludzi, w tym ochrona zwierząt.


Sprawozdawcza część synodu

Pierwszą część obrad Synodu poprowadził biskup diecezji ks. Jan Cieślar, który poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci prof. Janusza T. Maciuszki oraz zmarłych w ostatnim czasie duchownych związanych z diecezji – śp. bp. Janusza Narzyńskiego, ks. dr. Włodzimierza Nasta i ks. Alfreda Figaszewskiego.

Odebrano przysięgę od nowych członków Synodu Diecezji, w tym nowego synodała Bogdana Klatta, który objął mandat po rezygnacji jednego z synodałów, ks. dr. Grzegorza Giemzy, dyrektora Biura Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Łukasza Ostruszki, pełniącego funkcję asystenta Biskupa Kościoła, oraz profesorów teologii z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – dr. hab. Kaliny Wojciechowskiej i dr. hab. Jakuba Slawika.

Synod przyjął sprawozdania biskupa, rady synodalnej, komisji diecezjalnych, zapoznał się z informacjami i wyjaśnieniami finansowymi, udzielając na koniec absolutorium radzie diecezjalnej.


Wybory biskupa diecezji

Drugą część synodu poprowadził Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Po wyborze komisji skrutacyjnej i sekretarza wyborów, przystąpiono do prezentacji kandydatów. W 20-minutowych wystąpieniach przedstawił się ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi, oraz urzędujący biskup ks. Jan Cieślar.

Kandydaci odpowiadali również na pytania synodałów.

W pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej liczby wymaganych głosów, dlatego też Biskup Kościoła zarządził drugą turę.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania, w którym udział wzięło 59 synodałów, oddano 59 głosów ważnych, w tym 31 otrzymał ks. Jan Cieślar, ks. Michał Makula 27 głosów, a jedna osoba głosująca wstrzymała się od głosu. Nie zgłoszono protestu wyborczego. Tym samym ks. Jan Cieślar został ponownie biskupem diecezji warszawskiej na kadencję 2020-2030.

Ks. Jan Cieślar przyjął gratulacje od ks. Michała Makuli i bp. Jerzego Samca.

Modlitwę końcową i błogosławieństwa udzielił bp Jan Cieślar.

>> Biogram bp. Jana Cieślara


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!