Załóż, podziel się – solidarnościowa akcja zakupu „luterańskich maseczek”

Odpowiadając na inicjatywę Światowej Federacji Luterańskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce włączył się w akcję zakupu maseczek „Wear it, share it” (Załóż, podziel się) wyprodukowanych przez Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet. Instytucja należy do Kościoła Huria Christan Batak (Chrześcijański Kościół Protestancki Batak) z Indonezji, największego Kościoła luterańskiego w Azji, skupiającego ok. 4 miliony wiernych. Udało się zebrać fundusze na zakup maseczek 1500 Euro.

25 sierpnia 2020, Redakcja

Konsystorz Kościoła zakupił 100 maseczek, a pozostałe kilkanaście Parafii luterańskich, które zostały poinformowane o takiej możliwości drogą elektroniczną.

Maseczka kosztowała 10 euro. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Kościołom członkowskim ŚFL, w szczególności zaś na wsparcie lokalnych programów humanitarnych w biedniejszych krajach na walkę z COVID-19.

Włączając się w akcję ŚFL chcieliśmy wnieść nasz niewielki wkład w pracę luteranek z Indonezji, ale też całej rodziny luterańskiej na świecie, aby w ten symboliczny sposób wesprzeć naszych współwyznawców z biedniejszych krajów, walczących z pandemią, którzy i tak na co dzień borykają się z wielkimi trudnościami. Przy okazji warto również promować symbol ŚFL jako zaangażowanej wspólnoty Kościołów o jasnej tożsamości i z konkretnymi celami działania – powiedział Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

Na maseczkach w trzech wariantach kolorystycznych znajduje się logotyp Światowej Federacji Luterańskiej (obowiązujący od 2013 r.) będące reinterpretacją Róży Lutra, zawierającą pięć głównych elementów: gołębicę (symbol Ducha Świętego, który uzdalnia i wspiera Kościół do głoszenia Słowa Bożego), krzyż (podstawowy symbol wiary chrześcijańskiej ukazujący ofiarę Chrystusa i świadectwo wiary), dłoń (wezwanie do pracy diakonijnej na rzecz bliźnich), gałązka (niesie ją gołębica, symbolizuje dialog na rzecz pokoju i sprawiedliwości). W logotyp wpisane jest koło symbolizujące wspólnotę, ale też chrzcielnicę i/lub kielich (aspekt sakramentalny) z górnej perspektywy.

Chrześcijański Kościół Protestancki Batak powstał w połowie XIX w. dzięki ewangelickiej Misji Reńskiej, a od 1952 roku należy do ŚFL.

ŚFL wspiera projekty diakonijne w różnych częściach świata, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie w obozach dla uchodźców. Wybuch pandemii koronawirusa postawił przed ŚFL nowe wyzwania.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!