Kościół Islandii nowym członkiem GEKE

Rada Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE) wyraziła zgodę na przyjęcie w poczet członków Wspólnoty Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii, który do tej pory był jedynie Kościołem stowarzyszonym, uczestniczącym w pracach Wspólnoty.

9 lipca 2020, Redakcja

Jednym z powodów, dla którego islandzki Kościół luterański nie był pełnym członkiem GEKE był fakt, że w Islandii nie było innych Kościołów protestanckich, z którymi GEKE mógł praktykować wspólnotę ołtarza i ambony. To się jednak zmieniło z powodu napływu imigrantów, ale też międzynarodowej współpracy islandzkiego Kościoła. W listopadzie 2019 roku Synod Kościoła wystąpił o pełne członkostwo w GEKE. Wcześniej, bo w 2017 roku, Konkordia Leuenberska z 1973 r., będąca kluczowym dokumentem GEKE została przetłumaczona na język islandzki.

Do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Islandii należy ok. 70% mieszkańców i posiada 231 tys. wiernych zgromadzonych w dwóch historycznych biskupstwach Skálholt oraz Hólar, jednak nie są diecezjami we właściwym sensie, gdyż prawnie cała Islandia jest jedną diecezją. Biskupi Skálholt oraz Hólar są sufraganmi i wspomagają Biskupa Kościoła, który/a stoi na czele Kościoła Obecnie jest nią bp Agnes M. Sigurðardóttir, pierwsza kobieta pełniąca urząd Biskupa Kościoła w historii Kościoła Islandii.

Islandia przyjęła reformację w 1550 roku. Kościół ten jest Kościołem państwowym, jednak od co najmniej lat 90. Trwa proces rozluźniania więzi między państwem a Kościołem. Ostatnie zmiany wprowadzono w 2020. Mimo tego Kościół pełni tradycyjną rolę podczas takich uroczystości jak inauguracyjna sesja parlamentu czy rozpoczęcie nowej prezydentury.

Kościół Islandii jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich, Światowej Federacji Luterańskiej, a także Wspólnoty z Porvoo, obejmującą skandynawskie i nadbałtyckie Kościoły ewangelicko-luterańskie oraz Kościoły anglikańskie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii.

Kościołami luterańskimi stowarzyszonymi z GEKE są obecnie Ewangelicko-Luterański Kościół Finlandii oraz Kościół Szwecji.

Do GEKE należy 105 Kościołów tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej i przedreformacyjnej z praktycznie wszystkich krajów europejskich, których łączy wspólnota ołtarzy i ambony (interkomunia). Obecnie GEKE nie posiada prezydenta po dymisji pastora Gottfrieda Lochera w czerwcu 2020 r. Tymczasowym prezydentem jest ks. dr John Bradbury ze Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wielkiej Brytanii. Sekretarzem generalnym GEKE jest ks. dr Mario Fischer.

Do GEKE należy Kościół ewangelicko-augsburski i Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce, a także Kościół metodystyczny poprzez swoją przynależność do Centralnej Konferencji Europy Środkowej i Południowej.

>> Oficjalna strona Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!