Konferencja KUL nt. Wspólnej Deklaracji, Lutra i nie tylko

14 listopada br. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) konferencja naukowa poświęcona 20-leciu Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu. Wydarzenie zorganizował Instytut Ekumeniczny KUL oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski – wśród prelegentów znalazło się dwóch teologów ewangelickich – dr hab. Kalina Wojciechowska oraz dr hab. Jerzy Sojka.

18 listopada 2019, Redakcja

Konferencję poprzedziło Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Kazanie wygłosił ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który apelował, aby w Kościele było mniej nas, a więcej Boga.

Podczas konferencji zaprezentowano szereg referatów z różnych dziedzin teologicznych – od historii ekumenizmu poprzez biblistykę, prawo kanoniczne, teologię praktyczną, a skończywszy na teologii systematyczną.


W przestrzeni teologii ewangelickiej należy zwrócić szczególnie na dwa wystąpienia – profesorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Prof. Kalina Wojciechowska podjęła temat Lutrowej koncepcji usprawiedliwienia grzesznika z perspektywy egzegetyczno-hermeneutycznej, analizując kluczowe dla reformacyjnego orędzia usprawiedliwienia z łaski przez wiarę w Chrystusa fragmenty listów apostoła Pawła.

Prof. Wojciechowska przybliżyła słuchaczom m.in. zasady i metody pracy egzegetycznej Lutra 

Z kolei prof. Jerzy Sojka nakreślił Luterska wizję Boga i wolności woli w interpretacji wybranych, współczesnych badaczy teologii wittenberskiego reformatora. Prof. Sojka odniósł się także do polemik antyreformacyjnych pojawiających się w Internecie, a wynikających z niezrozumienia albo zwykłej nieznajomości teologii Lutra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!