Modlitwa i wzajemna miłość – Biskup Kościoła podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Wspólne oddawaniu Bogu chwały jest podstawą wspólnoty – powiedział ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podczas kazania u warszawskich metodystów wygłoszonego 22 stycznia br., w piąty dzień Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

7 lutego 2019, Redakcja

Zwierzchnik polskich luteranów odniósł się do sceptycznych głosów na temat przyszłości i kursu ruchu ekumenicznego, podkreślając, że podstawowym spoiwem podzielonych chrześcijan jest modlitwa wielbiąca Boga.

Bp Samiec zaznaczył, że mimo braku wspólnoty Stołu Pańskiego między Kościołami uczestniczącymi w ruchu ekumenicznym pozostaje najcenniejszy dar, którym jest miłość.

Mimo braku pełnej jedności możemy się kochać wzajemnie.

Podejmując aktualny temat kryzysu uchodźcczego w Europie zwierzchnik polskich luteranów przypomniał, że dawniej chrześcijaństwo nawracało mieczem, co w rzeczywistości stanowiło misyjną porażkę i antyświadectwo. Dziś jednak wobec kryzysu ogarniającego cały Kontynent chrześcijanie mają okazję do złożenia świadectwa miłości. Bp Samiec zrelacjonował swoje doświadczenia z wizyty w Ewangelickim Kościele Berlina-Brandenburgii i Górnych Łużyc, gdzie zapoznawał się ze sposobami pomocy uchodźcom, którą podejmuje lokalny Kościół:

Często słyszymy o zeświecczonych sąsiadach zza Odry. W Niemczech, dokąd w ostatnim roku przybyło ponad milion uchodźców, kościoły zapełniają się ludźmi, którzy chcą pomagać i tymi, którzy pomoc przyjmują. Chrześcijaństwo stoi przed próbą miłości otwartych serc.

W nabożeństwie w metodystycznej Kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie uczestniczył ponadto ks. Andrzej Malicki, superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. bp Marek M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. dr Mateusz Wichary, prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. dr Ireneusz Lukas, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), a także duchowni reprezentujący Kościoły członkowskie warszawskiego oddziału PRE, Kościół rzymskokatolicki, a także Kościół anglikański.

Na koniec nabożeństwa przedstawiciel władz Kościoła metodystycznego złożył ks. Malickiemu gratulacje z okazji 30-lecia służby w Kościele.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw kazania w kościołach i kaplicach różnych wyznań wygłaszali również zwierzchnicy sześciu diecezji luterańskich – luterańscy biskupi diecezjalni zwiastowali Słowo Boże w kościołach rzymskokatolickich, cerkwi prawosławnej oraz kościele mariawickim. Ponadto kaznodziejami podczas nabożeństw ekumenicznych i mszy świętych w kościołach różnych wyznań byli również księża i diakoni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Także ambony luterańskie udostępniano kaznodziejom z innych Kościołów.

LUTERAŃSKI EKUMENIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!