Ks. Pavlo Shvarts biskupem luteran na Ukrainie

30 listopada (1. Niedziela Adwentu) odbyła się w ewangelicko-luterańskim kościele św. Katarzyny w Kijowie uroczystość wprowadzenia w urząd biskupa Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie (DELKU) dotychczasowego biskupa-wizytatora, ks. Pavlo Shvartsa. 

5 grudnia 2019, Redakcja

Przypomnijmy, że wobec trwającego od lat konfliktu w lokalnym Kościele luterańskim, Synod Kościoła zdecydował się w 2018 roku na tymczasowe rozwiązanie i powierzył ks. Pavlo Shvartsowi funkcję biskupa-wizytatora ograniczając jego urzędowanie na okres 12 miesięcy. W minionym roku odbyło się nabożeństwo, podczas którego wprowadzono ks. Shvartsa w urząd biskupa-wizytatora.

W związku z kończącą się kadencją biskupa-wizytatora Synod DELKU zebrał się 26 października 2019 w Charkowie i wybrał ks. Shvartsa na Biskupa DELKU na 5-letnią kadencję. Pozostają jeszcze trudności administracyjne wynikające z konfliktu z byłym już biskupem Kościoła Sergiejem Maschewskim, które rozstrzygane są przed ukraińskimi sądami.

Podczas wprowadzenia w urząd bp Pavlo Shvarts otrzymał wszystkie prawa i obowiązki wynikające z porządku prawnego Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Gruzji oraz Południowego Kaukazu.

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Kościołów luterańskich zrzeszonych we wspomnianym Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich (dawniej ELKRAS) – przewodniczący Rady bp Alexander Scheiermann (Ural i Syberia), bp Markus Schoch (Gruzja), bp Alfred Eichholz (Kirgistan), a także reprezentanci siostrzanych Kościołów z innych krajów, w tym bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce), bp Péter Kondor (Kościół Ewangelicko-Luterański Węgier) oraz bp Ján Hroboň (Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Słowacji).

Międzynarodową wspólnotę Kościołów luterańskich i innych Kościołów ewangelickich reprezentowali m.in.: dr Mario Fischer, sekretarz generalny Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie, ks. dr Ireneusz Lukas, referent ds. Europy Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Nadradca Norbert Denecke z Niemieckiego Komitetu Narodowego ŚFL, ks. nadradca Dirk Stelter referent ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), a także ks. dr Michael Hübner, sekretarz generalny Martin-Luther-Bund. Obecni byli także przedstawiciele Kościołów i organizacji kościelnych ze Szwecji, a także goście ekumeniczni z Kościoła reformowanego oraz ewangelicko-reformowanego.

Z Polski przybył ponadto ks. Łukasz Stachelek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie.

Słowa pozdrowienia przekazała ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen oraz ambasador Łotwy Juris Poikāns.

Nabożeństwo prowadził prezes Synodu DELKU, ks. Alexander Gross, a kazanie wygłosił bp Pavlo Shvarts.

Obecni na nabożeństwie biskupi oraz przedstawiciele różnych Kościołów oraz instytucji kościelnych podpisali wspólny dokument, w którym stwierdzili m.in.:

Jako Kościoły ewangelickie w Europie i Kościoły luterańskie na całym świecie jesteśmy we wspólnocie kościelnej z DELKU. Poprzez nasz udział we wprowadzeniu w urząd ks. Pavlo Shvartsa jako Biskupa stwierdzamy, że uznajemy go jako jedynego prawowitego Biskupa DELKU.


>> Więcej informacji w języku niemieckim


1 thought on “Ks. Pavlo Shvarts biskupem luteran na Ukrainie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!