Papież Franciszek z wizytą u rzymskich luteranów

Śladem swoich poprzedników – Jana Pawła II i Benedykta XVI – papież Franciszek odwiedził 15 listopada parafię ewangelicko-luterańską w Rzymie. Papieska wizyta odbyła się na zaproszenie proboszcza Parafii ks. Jens-Martin Kruse, a inspiracją było kazanie Biskupa Rzymu wygłoszone w kościele zmartwychwstania w Jerozolimie w obecności patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I.

7 lutego 2019, Redakcja

W rozmowie z niemiecką sekcją Radia Watykańskiego ks. Kruse powiedział, że wizyta papieża Franciszka odbywa się na zaproszenie parafii, a ma związek z inspirującym kazaniem Franciszka podczas nabożeństwa ekumenicznego w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie odprawionym 25 maja 2014 roku z okazji 50. rocznicy spotkania patriarchy Konstantynopola Atenagorasa i papieża Pawła VI. Biskup Rzymu powiedział wówczas m.in.:

Oczywiście nie możemy przeczyć podziałom, jakie istnieją jeszcze między nami, uczniami Jezusa. W tym świętym miejscu odczuwamy to jeszcze boleśniej (…) Jesteśmy świadomi, że mamy przed sobą jeszcze długa drogę, aby osiągnąć pełnię wspólnoty, która wyrażać się będzie w wypatrywanej przez nas wszystkich eucharystycznej Uczcie. Niemniej niezgodności nie mogą nas przerażać, a nasza droga na przód paraliżować. Musimy wierzyć, że tak jak odwalono kamień od grobu tak i inne przeszkody mogą zostać usunięte, które stoją jeszcze na drodze do pełnej wspólnoty. Będzie to łaska Zmartwychwstania, której już dziś możemy zakosztować. Za każdym razem, kiedy prosimy o wybaczenie za grzechy popełniane przeciwko innym chrześcijanom i za każdym razem kiedy znajdujemy odwagę do przebaczenia, doświadczamy Zmartwychwstania! Za każdym razem, kiedy po przezwyciężeniu starych uprzedzeń mamy odwagę wspierać nowe braterskie relacje, wyznajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Ks. Kruse powitał papieża przed drzwiami kościoła Zbawiciela w Rzymie, jedynego kościoła luterańskiego w Wiecznym Mieście. Na początku nabożeństwa papież odpowiedział na trzy pytania zadane przez członków parafii – przez 7-letniego chłopca i dwie kobiety. Chłopiec zapytał papieża, co najbardziej podoba mu się w byciu papieżem. Franciszek odpowiedział, że najbardziej lubi być duszpasterzem. Drugie pytanie zadane przez kobietę, która jest żoną katolika, dotyczyło małżeństw wyznaniowo mieszanych i wspólnej Eucharystii. Biskup Rzymu zachęcił kobietę do modlitwy, mówiąc: „Rozmawiajcie z Panem i idźcie dalej. Wspólną podstawą jest chrzest.” Trzecie pytanie dotyczyło pomocy uchodźcom. Papież, dziękując za zaangażowanie rzymskiej parafii luterańskiej zaznaczył wspólną odpowiedzialność chrześcijan za pomoc biednym i niszczenie murów, które dzielą ludzi.

Papież miał wygłosić przygotowane wcześniej kazanie na perykopę biblijną z 25. rozdziału Ewangelii Mateusza, jednak postanowił odłożyć napisane kazanie i zaimprowizował medytację na temat tekstu rozważanego dziś w większości Kościołów luterańskich na świecie.

Musimy się wzajemnie przeprosić za skandal podziału. Wybór, przed jakim stoją chrześcijanie wszystkich wyznań, jest ten sam: przed Sądem Ostatecznym nasz Pan nie będzie pytał, czy ktoś chodził na mszę lub czy miał dobrą katechezę, ale czy służył. Wprawdzie niektórzy podkreślają dogmatyczne różnice, to jednak nadeszła godzina ‚pojednanej różnorodności’, pojednania w Panu, który przyszedł, nie po to, aby Mu służono, ale by służyć – zakończył papież Franciszek.

Z kolei w manuskrypcie kazania papież Franciszek stwierdził, że ważne jest odważne, uczciwe docenienie zamiarów reformatora Marcina Lutra w kontekście paradygmatu Ecclesia semper reformanda, odnoszącego się nie tylko do czasów Reformacji, ale i okresu znacznie wcześniejszego, „mężczyzn i kobiet inspirowanych przez moc Ducha Świętego.” Papież Franciszek podkreślił, że wspólny dokument Od konfliktu do komunii napisany z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji jest niezwykle obiecującym elementem na wspólnej drodze. Jednocześnie papież zaprosił luteranów do włączenia się w ogłoszony w Kościele rzymskokatolickim Rok Miłosierdzia.

W prezencie od luteranów papież Franciszek otrzymał wieniec adwentowy. Biskup Rzymu podarował parafii luterańskiej symboliczny prezent, nawiązujący do wcześniejszych słów o wspólnej Eucharystii – kielich komunijny.

Podczas nabożeństwa kilkakrotnie modlono się w intencji pokoju i ofiar zamachów terrorystycznych w Bejrucie i Paryżu.


Luter2017.pl: Luteranie i papiestwo

Ekumenizm.pl: Kazanie Franciszka u luteranów – przełomowe czy ..?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!