Rozwiąż quiz wiedzy o Ewangelikach

Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

Correct! Wrong!

Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

Correct! Wrong!

Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

Correct! Wrong!

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

Correct! Wrong!

Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

Correct! Wrong!

Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

Correct! Wrong!

Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

Correct! Wrong!

Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

Correct! Wrong!

Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

Correct! Wrong!

Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

Correct! Wrong!

Co o nas wiesz?

Share your Results:

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!