Biliśmy w dzwony, aby milicja nie biła ludzi – rozmowa z ks. Władimirem Tatarnikowem, proboszczem Parafii Ewangelicko-Luterańskiej w Grodnie

O ostatnich wydarzeniach na Białorusi oraz sytuacji białoruskiej diaspory luterańskiej opowiada ks. Władimir Tatarnikow, proboszcz Parafii Ewangelicko-Luterańskiej św. Jana w Grodnie.