Upamiętnienie ekskomuniki Lutra

24 stycznia 2020, Redakcja

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że katolicy i luteranie będą wciąż kroczyć drogą od konfliktu do wspólnoty (komunii), a celem wspólnego wydarzenie w przyszłym roku będzie podkreślenie osiągnięć, jakie dokonały się w ostatnich latach między obydwoma Kościołami.

Upamiętnienie pokaże, jak ekumeniczna podróż ostatnich dekad umożliwiła odnoszenie się do bolesnego momentu w historii z otwartością na dar jedności, o który luteranie i katolicy chcą wciąż się modlić i na rzecz którego chcą wspólnie pracować – głosi wspólny komunikat ze spotkania.

Upamiętnienie 500. rocznicy ekskomuniki Lutra odbędzie się w Rzymie, a więc tam, gdzie kara na augustiańskiego mnicha została nałożona przez papieża Leona X. Upamiętnienie będzie miało formę liturgiczną.

Także data nie będzie przypadkowa – 25 czerwca. W kalendarzu liturgicznym luteran jest to pamiątka Wyznania augsburskiego, podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu, której 490-lecie przypada w bieżącym roku.  

Nie możemy zmienić historii. Jednak jako wierzący może polegać na darach porozumienia, uzdrowienia i pojednania, aby wspólnie kształtować relacje między katolikami a luteranami. – mówił ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej.

Gdy patrzymy na czasy przed 500 laty, na Sejm w Spirze i ekskomunikę Lutra, to nie powracamy do konfliktu na naszej drodze do wspólnoty, a chcemy raczej kontynuować drogę do pojednania – wtórował mu kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.


W październiku 1520 roku Marcin Luter spalił przy Bramie Elsterskiej w Wittneberdze papieską bullę Exsurge Domine, w której grożono mu ekskomuniką, jeśli nie odwoła swoich poglądów. W ogniu – oprócz bulli – wylądował egzemplarz prawa kanonicznego oraz dzieła przeciwników Lutra.  3 stycznia 1521 papież Leon X promulgował bullę Decet Romanum Pontificem, którą ekskomunikował Lutra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!