Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela po Wielkanocy - Jubilate

Hasło tygodnia: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,17)

Teksty liturgiczne: 1 Mż 1,1-4a; 26-31; 2,1-4a / J 15,1-8

Tekst kazalny: 2 Kor 4,16-18

Introit: 48

Pieśni w nabożeństwie: 182, 541, 186, 202

W nabożeństwie służy: mgr teol. Marcin M. Pawlas

Ogłoszenia:

  1. Kolejne nabożeństwo odbędzie się 29 kwietnia w 4. Niedzielę po Wielkanocy o godz. 10:30 w kaplicy mieszczącej się w budynku plebanii.
  2. Lekcje religii w tym tygodniu według ustalonego planu. 
  3. Zachęcamy do odpisania 1% podatku dochodowego na Organizację Pożytku Publicznego.
  4. Od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w całym naszym Kościele zbierana jest ofiara na Bratnią Pomoc imienia króla Gustawa Adolfa - lista dobrowolnych wpłat wyłożona jest w sali parafialnej.
  5. W imieniu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach zapraszamy wszystkich chętnych na IV Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, który odbędzie się w czwartek 31 maja 2018 r; więcej informacji na www.tychy.luteranie.pl.

Kancelaria parafialna

Chwilowo kancelaria parafialna jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych
i duszpasterskich prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. 

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...